8 sierpnia 2014
czwartek, 07 sierpnia 2014 10:36

Szanowni Państwo w dniu 8 sierpnia 2014 r  (piątek)

biuro

Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „

będzie nieczynne.

W sprawach pilnych proszę kontaktować  się  telefonicznie z Panią Kamilą Pawlak  nr Tel.609 860 000

 
IV FESTIWAL TRADYCYJNYCH SMAKÓW W KRAINIE NOCY I DNI"
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 09:40

Stowarzyszenie "LGD7- Kraina Nocy i Dni" już po raz czwarty serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach kulinarnych, w ramach organizowanego festiwalu, pn."IV Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni".

Zasady uczestnictwa w Konkursach – Regulaminy oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie, w zakładce: dokumenty do pobrania (zgłoszenia do Konkursów należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD7 do dnia 29 sierpnia 2014 r.)

PLAKAT

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
czwartek, 24 lipca 2014 08:14

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”:

- termin składania wniosków: 11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków 315 201,53 ;

- nabór do wysokości 120% dostępnych środków;

Nabór tematyczny dla działań:

2) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

- termin składania wniosków:  11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków: 614 047,00 zł;

- nabór do wysokości 120% dostępnych środków;

3) „Małych projektów”,  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

- termin składania wniosków: 11 sierpnia 2014r - 25 sierpnia 2014r;

- limit dostępnych środków: 149 317,37 zł;

- nabór do wysokości 150% dostępnych środków;

Zakres tematyczny naboru:

1. Wydawnictwa tematyczne związane z promocją produktu lokalnego  (np. „Warzywa w naszej kuchni”, „Obiady naszych przodków”, „Księga smaków Ziemi Kaliskiej”).

2. Wspieranie podmiotów wykonujących działalność związaną z produktem lokalnym.

3. Edukacja, szkolenia, wymiana doświadczeń związanych z produktem lokalnym („Różnice i podobieństwa produktów lokalnych śląska i wielkopolski”, „Kuchnia kaliska –warsztaty dla dzieci i młodzieży”).

4. Imprezy  lokalne połączone z  degustacją i promocją produktu lokalnego pt. „Kuchnia kaliska”.

5. Wydawnictwa promocyjne tj. newsletter poświęcony promocji produktów lokalnych (segregator + cykliczna wkładka tematyczna ).

6. Udział w wystawach i targach krajowych i zagranicznych.

7. Wydawnictwa tematyczne związane z promocją agroturystyki i turystyki wiejskiej (np. ”Atlas gospodarstw agroturystycznych „Ziemi kaliskiej” ).

8. Wspieranie powstawania i rozwoju obiektów turystycznych funkcjonujących na obszarze LGD7.

9. Wsparcie i rozwój podmiotów prowadzących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów.

10. Wsparcie podmiotów wykorzystujących alternatywne źródła energii.

11. Atlas tematyczny promujący  gminy obszaru działania LGD.

 

- minimalne wymagania: każdy projekt złożony w ramach danego konkursu, aby uzyskał  dofinansowanie musi otrzymać w wyniku oceny Rady minimum trzy punkty wg  kryteriów wyznaczonych dla ww. działań;

- miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni”,

ul.  Kościuszki 7,  62-840 Koźminek, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00

- szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” i na stronie internetowej: www.krainanocyidni.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w przypadku pkt 2
oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” pod nr tel.: 62 7637068.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

DOKUMENTACJA DOT. NABORU WNIOSKÓW DO POBRANIA W ZAKŁADCE: REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, W ZAKŁADCE: NABORY WNIOSKÓW

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 36

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.